Guru tècnic ofereix màrqueting persuasiu, i redacció de textos publicitaris

Amb 5 anys d'independents de temps complet d'experiència, Maurice té èxit perquè se centra en assegurar que cada client és satisfet. Un dels elements clau de programa que cobreix en tota la seva consulta inicial és determinar les expectatives, i aclarir les limitacions. Això assegura que cada client és satisfet, i que el producte acabat supera les expectatives inicials.

Maurice proporciona l'excel·lència en tots els seus esforços professionals i ha guanyat una reputació per la seva integritat, iniciativa i una ètica de treball basades en els resultats. Maurice creu amb vehemència que importa només resultats, i només quan es realitza amb integritat.

Pressupost

Demanar un pressupost de projecte

Ompli el formulari curt que ens diu més sobre el seu projecte i tornarem a vostè en 24 hores..